Нашите услуги Висококачествени услуги

Фирмата гарантира високо качество на изпълнение на строителните работи и точно спазване на уговорените срокове.
„Елит-КНС“ ЕООД разполага със складова площ , дърводелска работилница , висококачествено машинно оборудване , собствен автомобилен парк (товарни , лекотоварни и леки автомобили) и съвременни компютърни системи.

Целта на създаването на „Елит-КНС“ ЕООД е да осигури пълния цикъл на строителните работи , архитектурата и дизайна на обществени и жилищни сгради според изискванията и желанията на нашите клиенти.Фирмата работи в областта на комплексното строителство , вътрешното обзавеждане , архитектурата и дизайна на жилищни и административни сгради.“Елит-КНС“ е инженерингова – извършва пълния цикъл от строежа до обзавеждането.Фирмата се финансира с частен капитал , не ползва кредити и няма задължения към банки.

Проектиране и Строителство

Лидер в строителният бранш от 1996 година.

Довършителни и ремонтни работи

Извършваме цялостни ремонти на домове и офиси.

Алуминиеви парапети

Качествена и бърза изработка на алуминиеви парапети.

Изграждане на Ел. инсталации

Изграждането на цялостна електроинсталация.

Топлоизолация на сгради

Намаляване на разходите за отопление до 50%.

Автоматизирани поливни системи

Проектирана на поливната система според вашия терен.

Изграждане на ВиК и ОВ

Нова ВиК инсталация или преместване и разширяване на съществуваща система.

Енергийна Ефективност

Специализирани дейности, свързани с енергийната ефективност на сградите