Довършителни и ремонтни работи

Фирма “Елит-КНС” ЕООД разполага с необходимите инструменти, оборудване и механизация за извършването на поетите ремонтни дейности, както и с добри специалисти. Задоволяваме вкуса и потребностите и на най-претенциозните си клиенти. Извършваме цялостни ремонти на домове и офиси.

Компанията е оставила след себе си множество доволни потребители, което се доказва с получаването на множество референции за качеството на работата, от самите тях.

Извършваме следните довършителни работи: