За нас Кои сме ние

Фирмата гарантира високо качество на изпълнение на строителните работи и точно спазване на уговорените срокове.

„Елит-КНС“ ЕООД разполага със складова площ , дърводелска работилница , висококачествено машинно оборудване , собствен автомобилен парк (товарни , лекотоварни и леки автомобили) и съвременни компютърни системи.

С какво се знимаваме Нашите дейности

Проектиране

Строителство

Довършителни работи

Ремонтни работи

Саниране

"Елит-КНС" ЕООД е регистрирана в камарата на строителите с протокол №0022 от 31.01.2008г. и може да извършва строежи до 5000м2 реално застроена площ.

Целта на създаването на „Елит-КНС“ ЕООД е да осигури пълния цикъл на строителните работи , архитектурата и дизайна на обществени и жилищни сгради според изискванията и желанията на нашите клиенти.Фирмата работи в областта на комплексното строителство , вътрешното обзавеждане , архитектурата и дизайна на жилищни и административни сгради.“Елит-КНС“ е инженерингова – извършва пълния цикъл от строежа до обзавеждането.Фирмата се финансира с частен капитал , не ползва кредити и няма задължения към банки.

Водещи принципи

Вътрешната структура в изградена на базата на малки и средни предприятия с минимален постоянен числен състав от 12 високо квалифицирани специалисти по отделните строителни части.Във фирмата работят инженери , проектанти , специалисти и квалифицирани работници.

КАЧЕСТВОТО

на нашите услуги се дължи на качествени продукти и професионализъм.

ЦЕНАТА

която предлагаме на нашите клиенти е еквивалентна на услугата.

АНГАЖИРАНОСТТА

към нашите колеги се изразява в непрекъсната професионална подготовка, последователност при реализацията на личността и социална осигуреност.

ПРОДУКТА

това са удовлетворените потребности и желания на нашите клиенти.

ЛИЧНОСТТА

умееща да работи в екип.

ПЕЧАЛБАТА

която е резултат, за да бъдем още по-добри.