Проектиране и Строителство

“Елит-КНС” ЕООД е строителна фирма, лидер в строителният бранш от 1996 година. Дружеството има богат опит в проектирането и изпълнението на строително инвестиционни проекти на административни и жилищни сгради , извършва също комплексни строителни ремонти.

Компанията е оставила след себе си множество доволни потребители, което се доказва с получаването на множество референции за качеството на работата, от самите тях.

Проектите включват всички задължителни части:

Нашата фирма предлага следните видове дейности:

Етапа "Проучване и проектиране", преминава в следните фази: