Държава

България

Град

София

Статус

Изграждане на детски площадки и съоръжения

Фирма “Елит-КНС” ЕООД изгради и сертифицира две детски площадки находящи се в район „Изгрев“.

Детските и спортните площадки се изграждат съобразно редица правила, най-важните от които са стандартизираните правила за безопасност съгласно Наредба №1 от 12 януари 2009г. / Наредба за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра /.

Фирма “Елит-КНС” ЕООД прилага сертификат за съответствие, декларация за сътветствие, както и доклад за съответствие на детските площадки.