Държава

България

Град

София

Район

Студентски град

Статус

Изграждане на футболен стадион съгласно изискванията на UEFA , FIFA

Фирма “Елит-КНС” ЕООД изгради футболния стадион за 4 месеца находящи се в район „Студентски град“.

Игралната зона на футболния терен е широка 64м и дълга 100м с покритие от изкуствена трева , за да покрие изисквания на UEFA , FIFA. Извън игралното поле е оформена 2м ивица от изкуствена трева (буферна зона), като общата площ на зоната с изкуствена трева е: 7072м².

Има предвидени 2 бр. мобилни скамейки за резервни футболисти (навес от алуминиева конструкция покрит с поликарбонат) с мин. 13 бр. седящи места на скамейка.

Полето е проектирано с наклони от 0.8% в четирите посоки. Зоната с изкуствена трева е рамкирана със СТБ (стоманобетонна) ивица, която осигурява завършването на еластичния слой.

Дренажните тръби са проектирани през 6 м, с наклон 0.8% от центъра към тъч- линиите. Извън буферната зона с цел по – лесно ревизиране са проектирани 16 дренажни шахти, които се отвеждат в 3 канализационни шахти.Фирма “Елит-КНС” ЕООД изгради футболния стадион за 4 месеца находящи се в район „Студентски град“.

Игралната зона на футболния терен е широка 64м и дълга 100м с покритие от изкуствена трева , за да покрие изисквания на UEFA , FIFA. Извън игралното поле е оформена 2м ивица от изкуствена трева (буферна зона), като общата площ на зоната с изкуствена трева е: 7072м².

Има предвидени 2 бр. мобилни скамейки за резервни футболисти (навес от алуминиева конструкция покрит с поликарбонат) с мин. 13 бр. седящи места на скамейка.

Полето е проектирано с наклони от 0.8% в четирите посоки. Зоната с изкуствена трева е рамкирана със СТБ (стоманобетонна) ивица, която осигурява завършването на еластичния слой.

Дренажните тръби са проектирани през 6 м, с наклон 0.8% от центъра към тъч- линиите. Извън буферната зона с цел по – лесно ревизиране са проектирани 16 дренажни шахти, които се отвеждат в 3 канализационни шахти.